Projekty

Název projektu: Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000734

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výměna oken a dveří, zateplení obálek budov, výměny střešních světlíků, změna způsobu svícení a využití rekuperace odpadního tepla ve vzduchotechnice.

Cíle projektu: Cílem projektu je výrazně snížit spotřebu energií za vytápění a větrání, svícení. Cíle bude dosaženo realizací projektu, zahrnujícího zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a modernizací soustavy osvětlení na nové vysoce efektivní LED osvětlovací systémy.

Projekt „Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.“ je v rámci programu Úspory energie spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.

________________________________________________________________________

Název projektu: Rozšíření vývojových kapacit společnosti WOCO STV s.r.o. - 3. etapa

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření vývojových kapacit žadatele společnosti WOCO STV s.r.o.

Stručný popis projektu: Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií:

o   Zkušební stolice - vodní ventily

o   CAD PC

o   Kompresor

o   Chlazení vody - laboratoř

o   SW - VGStudio MAX 3.0 + Modul analýza pěnových struktur

o   SW - FEM

o   3D Mikroskop