Projekty

Název projektu: Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000734

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výměna oken a dveří, zateplení obálek budov, výměny střešních světlíků, změna způsobu svícení a využití rekuperace odpadního tepla ve vzduchotechnice.

Cíle projektu: Cílem projektu je výrazně snížit spotřebu energií za vytápění a větrání, svícení. Cíle bude dosaženo realizací projektu, zahrnujícího zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a modernizací soustavy osvětlení na nové vysoce efektivní LED osvětlovací systémy.

Projekt „Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.“ je v rámci programu Úspory energie spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.