Projekty

Název projektu: Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000734

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výměna oken a dveří, zateplení obálek budov, výměny střešních světlíků, změna způsobu svícení a využití rekuperace odpadního tepla ve vzduchotechnice.

Cíle projektu: Cílem projektu je výrazně snížit spotřebu energií za vytápění a větrání, svícení. Cíle bude dosaženo realizací projektu, zahrnujícího zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a modernizací soustavy osvětlení na nové vysoce efektivní LED osvětlovací systémy.

Projekt „Úspory energií ve společnosti WOCO STV s.r.o.“ je v rámci programu Úspory energie spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.

________________________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: Rozšíření vývojových kapacit společnosti WOCO STV s.r.o. - 3. etapa

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření vývojových kapacit žadatele společnosti WOCO STV s.r.o.

Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií:

  • Zkušební stolice - vodní ventily
  • CAD PC
  • Kompresor
  • Chlazení vody - laboratoř 
  • SW - VGStudio MAX 3.0 + Modul analýza pěnových struktur
  • SW - FEM
  • 3D Mikroskop

Bližší informace: Tel. +420 577 572 100, E-mail: wocostv@cz.wocogroup.com